Volt Montage

Salderingsregeling zonnepanelen: wat is het en hoe werkt het?

De salderingsregeling van zonnepanelen is een financiële impuls om zonne-energie te bevorderen. Via de salderingsregeling kunnen huishoudens en kleine bedrijven zelfgeproduceerde zonne-stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. De teruggeleverde zonne-stroom wordt verrekend met de elektriciteit die u van het elektriciteitsnet afneemt. Het kabinet wil de salderingsregeling vanaf 2025 tot 2031 afbouwen. Deze wet is echter nog niet aangenomen.

Hoe werkt saldering bij zonnepanelen?

Salderen is het verschil tussen de energie die u koopt bij uw energieleverancier en de energie die u teruglevert via uw zonne-installatie tegen elkaar wegstrepen.

De energie opgewekt met uw zonnepanelen gebruikt u in eerste instantie zelf. Heeft u meer energie nodig dan uw panelen hebben opgewekt, dan levert uw energieleverancier u automatisch extra energie. Verbruikt u minder energie dan uw zonnepalen hebben opgewekt, dan levert het systeem uw overschot automatisch aan uw energieleverancier.

U mag de eigen energie opgewekt via uw zonnepanelen aan het eind van het jaar verrekenen met de energie die u van de energieleverancier heeft gebruikt. Dat is salderen.

Salderen = verrekenen

Afgezien van de investering die u doet voor de installatie, betaalt u geen energiekosten voor de stroom die uw zonnepanelen opwekken.

In de wintermaanden leveren uw zonnepanelen niet de energie op die u op dat moment nodig heeft. U gebruikt dan automatisch elektriciteit van het net, waarvoor u de energieleverancier moet betalen. De prijs die u per kWh betaalt, kan als volgt zijn opgebouwd:

Stroom € 0,234
Energiebelasting € 0,131
Opslag duurzame energie € 0,027
Leveringsprijs € 0,392*

* Dit is slechts een voorbeeldberekening exclusief btw. Aan dit bedrag kunnen geen enkele rechten ontleend worden.

In het voorjaar, de zomer en herfst beschikt u meestal zelf over voldoende energie. Het eventuele overschot van uw zonne-energie levert uw systeem aan het net. Daar moet de energieleverancier u voor betalen. Gemiddeld krijgt u daar een vergoeding voor van € 0,39 per kWh.

Daarmee is de prijs die uw energieleverancier aan u betaalt (€ 0,39 per kWh) hoger dan het tarief waarvoor hij zelf energie inkoopt (€ 0,234 per kWh). Wanneer hij uw energie weer doorlevert, is hij verplicht om daar energiebelasting, opslag duurzame energie en btw over te rekenen. Dat wil de volgende klant niet betalen. Dat verschil compenseert de overheid. U krijgt in plaats van € 0,234 per kWh toch de € 0,39 per kWh.

Rekenvoorbeeld salderen bij jaarlijks energietekort

Uw 10 zonnepanelen leveren 3230 kWh in een jaar. Tijdens de zonuren heeft u direct 1400 kWh gebruikt. De overige 1830 kWh levert u aan het elektriciteitsnet. Uw verbruik via de elektriciteitsleverancier gedurende het jaar is 2500 kWh. Over het verschil van 670 kWh (2500 kWh minus 1830 kWh) betaalt u de nettoprijs € 0,39 per kWh.

Rekenvoorbeeld salderen bij jaarlijks energieoverschot

Uw 10 zonnepanelen leveren in een jaar 3230 kWh. Uw directe verbruik is 500 kWh. De overige 2730 kWh levert u terug aan het elektriciteitsnet. Uw jaarverbruik via de elektriciteitsleverancier is 2500 kWh. Van de 2730 kWh wordt 2500 kWh gesaldeerd. Voor de resterende 230 kWh ontvangt u van uw energieleverancier een vergoeding die gelijk is aan de netto energieprijs.


Volt Montage hanteert voor de berekeningen voor woningen en MKB de marktconforme gemiddelde kale energieprijs bij teruglevering en inkoopsprijs voor de particuliere markt. De werkelijke prijzen hangen af van uw energieleverancier.

Wat houdt de afbouw van de salderingsregeling precies in?

Het afbouwen van de salderingsregeling betekent dat u in de toekomst minder geld krijgt voor geleverde energie. Op basis van de plannen van de overheid kunnen huishoudens en kleine bedrijven stapsgewijs minder salderen. Vanaf 2031 kan er niet meer gesaldeerd worden. Ieder jaar kunnen huishoudens en kleine bedrijven iets minder salderen, tot aan 0% in 2031.

Wat als de salderingsregeling stopt? Is investeren in zonnepanelen dan nog slim?

Investeren in zonnepanelen biedt blijvend voordelen, ook als de salderingsregeling stopt. De overheid stimuleert investeringen in zonnepanelen met maar één doel voor ogen. De klimaatdoelstellingen van 2050 halen. Daar kunt u aan bijdragen. Door grotendeels gebruik te maken van zonne-energie, zijn we in de wereld minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Bovendien stoten we beduidend minder CO2 uit.

Naast milieutechnische voordelen zijn ook de financiële voordelen blijvend. De investering die u nu doet, levert u onmiddellijk een besparing in energiekosten op. In plaats van uw geld wegzetten op de bank, legt u het in feite op uw dak. U verdient uw investering in een paar jaar terug en daarna gaan uw zonnepanelen zelfs weer geld opleveren. Ook uw huis wordt meer waard bij eventuele verkoop.

U kunt alvast investeren in een zonne-batterij, zodat u bent voorbereid op de afbouw van de salderingsregeling.

Laat u tijdens een persoonlijk gesprek adviseren over de berekening die voor u van toepassing is. Heeft u nog vragen over saldering, neem dan vrijblijvend contact met ons op.